Filtry ˆ

Feministička zbirka Lydie Sklevicky

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • chorwacki
 • serbski

Nazwa kolekcji

 • Lydia Sklevicky Feminist Collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • fotografie: unknown quantity
 • nagrania video: 0-9
 • publikacje: 100-499
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): unknown quantity

Osoby zaangażowane w kolekcję

 • Starčević Štambuk, Anamarija

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • międzynarodowy

Założyciele

Data utworzenia

 • 1990

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

 • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Publikacje

Część sieci

Autorzy tej strony

 • Bencetić, Lidija

Lista przypisów

1.Kašić, Biljana. ˝Lydia Sklevicky 1952-1990˝, Časopis za suvremenu povijest (Zagreb),  vol 22, br 1-2 (1990), 257-260.

2. Rihtman-Auguštin, Dunja. ˝Lydia Sklevicky (1952-1990). In memoriam˝, Oko (Zagreb), br 3 (1990), 26.

3. Sklevicky, Lydia. 1996. Konji, žene, ratovi. Ed. Dunja Rithman Auguštin, Zagreb: Druga

4. Iveković, Rada. ˝Lydiji začinjavki˝. Kruh i ruže (Zagreb), br 3 (1995), 26-27.

5. Kašić, Biljana. ˝Ženska povijesna priča˝. Kruh i ruže (Zagreb), br 3 (1995), 36-37.

6. Rihtman Auguštin, Dunja. ˝Lydia: Potraga za spoznajama koje će uznemiriti naše znanje˝. Kruh i ruže (Zagreb), br 3 (1995), 20-22.

Starčević Štambuk, Anamarija, interview by Bencetić, Lidija , March 01, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 09:29:19