Filtry ˆ

Danilo Kiš Collection

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • francuski
 • serbski
 • węgierski

Nazwa kolekcji

 • Danilo Kiš Collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • artefakty: 10-99
 • fotografie: 10-99
 • publikacje: 10-99
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 10-99

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • regionalny

Założyciele

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

 • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

 • Radović, Sanja

Lista przypisów

Debeljak, Aleš. 2016. The Yugoslav Atlantis. In: Eurozine URL http://www.eurozine.com/the-yugoslav-atlantis/ (Assessed November 23, 2017).

Kiš, Danilo. 2012 (1978). Čas anatomije [The Anatomy Lesson]. Beograd: Nolit.

Milutinović, Zoran. 2014: "Territorial Trap: Danilo Kiš, Cultural Geography and Geopolitical Imagination." East European Politics & Societies 28.4:715-738.

Thompson, Mark. 2013. Birth Certificate. The Story of Danilo Kiš. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Miočinović, Mirjana , interview by Radović, Sanja , January 14, 2017, December 26, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 11:36:49