Filtry ˆ

Collection of Vargha János

This unique collection mainly contains the documents of János Vargha, leader of the Danube Circle Movement, which was the most important environmental oppositional group in Hungary in the 1980s. The collection contains sources on resistance to the planned Bős-Nagymaros River Dam System, against which all of the Hungarian oppositional groups protested.

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • węgierski

Nazwa kolekcji

 • Collection of Vargha János

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • fotografie: 10-99
 • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 100-499

Zarządzający

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • państwowy

Założyciele

Data utworzenia

 • 2016

Miejsce utworzenia

Wyróżnione obiekty

Rodzaj dostępu

 • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

 • Kerényi, Szabina
 • Pál, Zoltán

Lista przypisów

Börzel, T. – Buzogány, Á. (2010) “Environmental organisations and the Europeanisation of public policy in Central and Eastern Europe: the case of biodiversity governance” Environmental Politics 19/5

Fleischer, T. (1993) “Jaws on the Danube: Water Management, Regime Change, and the Movement against the middle Danube Hydroelectric Dam”, International Journal of Urban and Regional Research 17/3

Gagyi, Á. (2015) “Social Movement Studies for East Central Europe? The Challenge of a Time-Space Bias on Postwar Western Societies”, Intersections: 1/3

Gille, Zs.: (2010) Is there a Global Postsocialist Condition?, Global Society, 24:1

Haraszti (1990) The Beginnings of Civil Society The Independent Peace Movement and the Danube Movement in Hungary in V. Tismeanu (ed): Search of Civil Society: Independent Peace Movements in the Soviet Bloc. Routledge

Kerényi, Sz. – Szabó, M. (2006)“Transnational Influences on Patterns of Mobilization within Environmental Movements in Hungary” Environmental Politics 15/5

Láng-Pickvance, K, Manning, NP & Pickvance, CG (eds.) (1997) Environmental and housing movements: grassroots experience in Hungary, Russia and Estonia. Aldershot, U.K.: Avebury

Manning, N.: “Patterns of Environmental Movements in Eastern Europe”, Environmental Politics 1998: 7/2

Szabó, M. (1999) Zöld mozgalmak és polgári kezdeményezések Magyarországon: kutatási problémák, módszertan, elmélet. In Környezetvédelmi civil kezdeményezések Magyarországon – Villányi úti könyvek – Politikatudományi sorozat 12.

Szabó, M. (2000) “External Help and the Transformation of Civil Activism in Hungary”, The Public 7/1

Szirmai, V. (1997) Protection of the environment and the position of green movements in Hungary in Láng-Pickvance, K, Manning, NP & Pickvance, CG (eds.) Environmental and housing movements: grassroots experience in Hungary, Russia and Estonia. Aldershot, U.K.: Avebury

Vargha, J. (1981) „Vízlépcső vagy Dunaszaurusz?” Új Tükör 18/ 16

Vargha, J. (as Péter Kien) (1994) „A nagy szlovák csatorna” Beszélő 9

Perczel, Anna, interview by Pál, Zoltán, May 14, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 18:50:45