Filtry ˆ

Former Tito Archive

https://blichr.wordpress.com/2016/08/19/nakon-36-godina-pismo-je-poslao-josip-broz-tito-nisam-dozvolio-da-nam-rusi-i-amerikanci-seru-po-glavi/

Lokalizacja

Języki

  • serbski

Nazwa kolekcji

  • 'Office of the President of the Republic' collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • dokumenty prawne i/lub finansowe: 10-99
  • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 1000-

Zarządzający

Właściciel(e)

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • regionalny

Data utworzenia

  • 1980

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Publikacje

Autorzy tej strony

  • Radović, Sanja

Lista przypisów

Manojlovic-Pintar, Olga (ed.). 2011. „Tito - viđenja i tumačenja. Zbornik radova” [Tito: views and interpretations. Collection of works]. Inst. za Noviju Istoriju Srbije Beograd. INS.

Vučetić, Radina 2016. „Monopol na istinu : partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka" [The monopoly on truth: the party, culture and censorship in Serbia in the sixties and seventies of the twentieth century]. Beograd Clio.

2020-02-06 19:42:49