Filtry ˆ
 zagadnienie
 aktywność religijna
 alternatywne formy edukacji
 alternatywne style życia i bunt codzienności
 awangarda, neo-awangarda
 cenzura
 dysydenci partyjni
 emigracja/wygnanie
 film
 inwigilacja
 krytyka naukowa
 kultura ludowa
 kultura młodzieżowa
 kultura popularna
 kultura undergroundowa
 literatura i krytyka literacka
 muzyka
 nauka krytyczna
 niezależne dziennikarstwo
 ochrona środowiska
 ofiary prześladowań autorytarnego/totalitarnego reżimu
 opozycja demokratyczna
 publikacje podziemne
 ruch kobiecy
 ruchy broniące mniejszości
 ruchy broniące praw człowieka
 ruchy etniczne
 ruchy filozoficzne/ideowe
 ruchy narodowościowe
 ruchy pokojowe
 ruchy społeczne
 ruchy studenckie
 sztuka medialna
 sztuki piękne
 sztuki wizualne
 teatr i Sztuki Performatywne
 wolność sumienia
 rodzaj zawartości
 kraj
 zasięg geograficzny
 język
 dostępność online
Wszystko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
53 znalezione kolekcje
Obiekty na stronie:       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 11 następna strona »»
Archiwum Wschodnie, założone w 1987 roku, jest kolekcją wspomnień obywateli II RP, którzy byli represjonowani przez ZSRR po 1939 r. Po wojnie wspomnienia te nie mieściły się w oficjalnej wizji przeszłości. Dopiero pod koniec istnienia Polski Ludowej pojawiły się możliwości wypowiedzenia ich i zebrania.

Kolekcja jest wyrazem tendencji artystycznych, panujących w ostatnich dekadach socjalistycznej Polski. Zawiera imponującą liczbę grafik, plakatów i rysunków, a także przedmioty wytworzone przez internowanych i więzionych członków opozycji demokratycznej.

1 - 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 11 następna strona »»