Filtry ˆ

Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének gyűjteménye

Lokalizacja

Języki

  • węgierski

Nazwa kolekcji

  • Sociological Institute of the Hungarian Academy of Sciences

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 1000-
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 500-999

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • państwowy

Data utworzenia

  • 1986

Miejsce utworzenia

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

  • Pál, Zoltán

Lista przypisów

Szántó Miklós: A magyar szociológia ujjászervezése a hatvanas években. [The Reorganization of Hungarian Sociology in the 1960s] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

Háy Diana: Akadémiai levéltár (MTA levéltára). [The Academic Archives/The Archives of MTA]. In: Magyarországi levéltárak. [The National Archives of Hungary] Felelős szerkesztő [managing editor]: Bana József. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2004. 136-137.

Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988.) I. Monográfia [The Hungarian Democratic Opposition, 1968-1988. I. Monograph] T-Twins Kiadó, Budapest, 1995.

Hay, Diana, interview by Pál, Zoltán, May 04, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-09-25 16:28:50